Prvomájová veselice v Prostějově

1. 5. 2018

Za účasti zhruba 500 lidí se uskutečnila v úterý 1. května 2018 Na Splávku v Prostějově tradiční oslava 1. máje. V úvodu programu vystoupily mažoretky "Orion" z mikroregionu Němčicko se baví. Po nich zazněla česká hymna, která uvedla politickou část programu.

Předseda OV KSČM Prostějov a člen Zastupitelstva Olomouckého kraje Ludvík Šulda postupně na pódium pozval kandidátku KSČM pro podzimní volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 62 - Prostějov Zuzana Böhmovou, poslance PS PČR Alexandra Černého, předsedkyni Levicového klubu žen Prostějov Evu Slámovou, člena Zastupitelstva Statutárního města Prostějov, radního a také lídra kandidátky KSČM pro volby do zastupitelstva Statutárního města Prostějov Václava Šmída, uvolněného člena Rady Statutárního města Prostějov a zastupitele Jaroslava Šlambora a zastupitele za KSČM Josefa Augustina a Ivanu Copkovou.

Zuzana Böhmová následně ve své zdravici pohovořila o svých cílech ve volbách do Senátu PČR a i motivech pro svou kandidaturu. Mimo jiné také uvedla: "Chci se zasadit, aby pracující za odvedenou práci byli adekvátně ohodnoceni a nemuseli přemýšlet, jestli koupit pět či deset rohlíků, zda mají na maso, dětem ve škole na oběd či na zaplacení zájmového kroužku. Chci se zasadit o to, aby bylo postaráno o děti v rodinách nejen samoživitelek i samoživitelů, aby věděli, že největším bohatstvím je vyrůstat v úplných rodinách plných harmonie a lásky, a to nejde bez toho, aby byli jejich rodiče za svou práci odpovídajícím způsobem finančně ohodnoceni, aby mateřská, resp. rodičovská nebyla almužnou. Rovněž bydlení musí být finančně dostupné pro všechny." Po Zuzaně Böhmové s hlavním projevem vystoupil poslanec PS PČR za KSČM Alexander Černý, ten se věnoval jednak původu svátku práce a jeho významu pro dnešní společnost, nezapomněl rovněž připomenout, že si v těchto dnech připomínáme 73. výročí osvobození Československa a konec II. světové války. Jde o událost nadmíru významnou především v souvislosti s probíhajícími konflikty a jejich dalším rozdmícháváním. Ve svém projevu se také neopomněl věnovat současnému povolebnímu vyjednávání a možné toleranci vznikající vládě hnutí ANO a ČSSD ze strany KSČM. Tato případná tolerance je však podmíněna volebními prioritami KSČM, na jejichž splnění bude KSČM trvat. Václav Šmíd následně odpovídal na zvídavé otázky moderátora, ty se týkaly nejen fungování současného zastupitelstva, ale také plnění volebního programu ze strany KSČM. 

Po této politické části zakončené Písní práce na parket nastoupila skupina "Druhý dech" z Kralic na Hané. Po nich pak až do 18:00 hod. hrála k tanci a poslechu skvělá jihomoravská kapela Madusong. Pro děti byla připravena trampolína a také nesměly chybět balónky.

Závěrem je třeba dodat, že k příjemné atmosféře přispělo také skvělé občerstvení Na Splávku a jeho grilované speciality. Počasí úterní oslavě svátku práce přálo, nezbývá než poděkovat všem těm, kteří přišli a těšit se na další akce, na kterých se všichni společně můžeme potkat.

Jednou z nich bylo i položení květin k pamětní desce připomínající první oslavy Svátku práce na Prostějovsku, které se konaly v roce 1890 v Kralickém Háji, v dopoledních hodinách v úterý 1. května 2018 delegací OV KSČM Prostějov a Vlasteneckého sdružení antifašistů Prostějovska.
 

Fotogalerie

Autor: 
Ludvík Šulda, předseda OV KSČM Prostějov